Lönekartläggningar – dyrt och verkningslöst

Regeringens förslag om att återigen införa årliga lönekartläggningar kommer inte att öka jämställdheten utan bara innebära ökat regelkrångel och högre administrativa kostnader för företagen. Kostnaden för företagen uppskattades av Svenskt Näringsliv häromåret till en kvarts miljard kronor per år. Pengar som istället skulle kunna användas till att växa och skapa fler arbetstillfällen.

– I tider då alla pratar om att skapa fler jobb är detta totalt kontraproduktivt. Att betunga företagen med mer kostnader och byråkrati är fel väg och det finns inget som visar att årliga lönekartläggningar ökar jämställdheten, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Förslaget berör cirka 28 000 företag med 10 till 25 anställda enligt SCB.

Dela den här sidan