NNR och SKR kräver: Minska uppgiftslämnarbördan för företag, kommuner och regioner

Pandemins effekter och konsekvenser fortsätter att påverka företag, privatpersoner, sjukvården och kommuner. Behovet av att under en övergångsperiod underlätta, avstå ifrån eller skjuta på vissa krav och skyldigheter som inte är helt nödvändiga är stort. Ett sådant exempel på krav är uppgiftslämnande till olika myndigheter.

SKR och NNR har under hösten haft en dialog med ett antal myndigheter om att skjuta upp och ställa in olika undersökningar och enkäter. Vi tillskrev vi även ett antal ministrar i regeringen i frågan. Civilminister Lena Micko uppmärksammade detta och angav i sitt svar att regeringen skulle ta med sig frågan i ”det ständigt pågående arbetet med att utveckla regeringens myndighetsstyrning på det statliga området”.

Som uppföljning skriver nu NNR och SKR ett brev till fem olika myndigheter- Statistiska Centralbyrån, Skolverket, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap- för att påminna om och arbeta vidare med vårt krav att se över hur de kan bidra till ett minskat uppgiftslämnande.

Brevet finns att läsa här.

Dela den här sidan