NNR Nyheter 2010 4

Valet klart – vad händer nu?

Jens HedströmÄven om riksdagsvalet nu är avgjort så återstår det en hel del frågetecken . Under förra mandatperioden sjösattes många viktiga verktyg för ett framgångsrikt regelförenklingsarbete. Även om Tillväxtverkets mätningar visar att alliansregeringen långt ifrån nådde sina målsättningar att sänka de administrativa regelkostnaderna med 25 procent, ska det bli spännande att se hur regeringen nu med sina erfarenheter kan lyckas bättre i genomförandet. Helt klart kommer nya större ansträngningar att krävas!

Vi vet inte ännu vem som ska ingå i den nya regeringen och vi vet inte heller hur starkt regelförenklingsfrågorna kommer att prioriteras. Vad vi däremot vet är att våra frågor är och förblir viktiga för företagen, vilket inte minst kommer att synas i NNRs kommande aktiviteter i Sverige och EU.

Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR

» Läs mer

Dela den här sidan