NNR Nyheter 6 2013

Nu är året är snart slut och det är dags att summera
vad regeringen i regelförenklingsväg lyckats leverera.
Nyss kom besked om att uppgiftslämnandet förenklas.
Det är välkommet och gör att regelbördan kan sänkas.

I övrigt är ambitionerna fortsatt stora
även om 25 %-målet ej undgicks att förlora.
Detsamma ser vi på EU-nivå, där krafttag görs
och lärdomar får vi när Best Practise jämförs.

På NNR vi våra kommuner och län granskat har
och resultat på vår nya databas finns sökbar.
Många visade nu ett förbättrat resultat
– kanske en effekt av allt vårt tjat..?

Vår gold-platingrapport har stort intresse väckt.
Nu hoppas vi att en internationell definition blir korrekt.
OECDs rekommendation är också på gång
och följs den tar regelarbetet ett stort språng.

Vi intervjuade även våra politiker i riksdagen
om minskningen av regelbördan ska bli storslagen?
Detta lär vi återkomma till i valrörelsen
och då ska vi påminna dem om denna kungörelse.

Annars kämpar vi som vanligt på i full fart
för att få företagsklimatet att bli hållbart.
Vi vill er alla önska en riktigt god helg
och på det nya året blåser vi till ny regelrevelj!Seminarium i riksdagen om samlat uppgiftslämnade

Engagemanget var stort kring frågan om samlat uppgiftslämnade när NNR och Miljöpartiet arrangerade ett seminarium i riksdagen den 12 december. De medverkande var Jonas Eriksson, vice ordförande i Näringsutskottet (MP), Regeringens utredare Cecilia Magnusson Sjöberg, Andreas Strömberg, politiskt sakkunnig på näringsdepartementet, Anita Roll från Qtema AB, Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson, Helena Morgonsköld, ansvarig för e-samverkan på Bolagsverket samt NNRs VD Jens Hedström. Samtliga var eniga om behovet av att avlasta företagen från uppgiftslämnande till myndigheterna och – som Jonas Eriksson sade – "målet är ju att ha ändamålsenliga regler och de regler som inte fyller någon funktion ska ju avskaffas."

Läs mer om seminariet här.

Lyssna gärna på inslaget i Sveriges Radio Ekonomiekot om NNRs nya undersökning av företagens synpunkter på samordnat uppgiftslämnande här.Betänkandet "Ett minskat och förenklat uppgiftslämnade" välkomnas av NNR

Utredningen som benämnts för uppgiftslämnarutredningen har sitt slutbetänkande (SOU 2013:80) till regeringen och närings-minister Annie Lööf. Förslaget innebär att det kommer ställas större krav på samordning mellan de myndigheter som samlar in uppgifter från företag med stöd av lag, förordning och föreskrift. Utredningen föreslår att det ska inrättas en myndighet som fått arbetsnamnet Företagsdatamyndigheten och som ska ansvara för själva samordningen samt tillhandahålla den elektroniska servicetjänsten som riktar sig mot företag.

NNR välkomnar detta och har under många år påtalat behovet att av Sverige vidtar åtgärder för att förenkla och samomordna företagens uppgiftslämnande i likhet vad som t.ex. vårt grannland Norge tillämpat i mer än ett decennium.

Läs mer här.Regeringens krav på myndigheterna: korta handläggningstider och förbättra bemötandet!

Nu inför regeringen krav på myndigheterna att prioritera arbetet med kortare handläggningstider och bättre service till företagen. I början av 2015 ska företagen bara behöva lämna in uppgifter på ett ställe, genom den digitala portalen "en dörr in". 16 myndigheter har också fått ett tydligt uppdrag att minska regelkrånglet. Detta presenterades på regeringens Förenklingsdag den 4 december och kommenterades av NNRs Jens Hedström.

– Det är en tidig julklapp till de svenska företagen. Vi från näringslivet kommer att följa detta och vi förutsätter att myndigheterna levererar. Effektivare handläggningstider kommer att leda till fler investeringar. Idag avstår många från investeringar för att det tar för lång tid, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Läs mer här.Kommunprojektet i mål

NNRs stora projekt om granskning av kommunal regeltillämpning har nu avslutats för den här gången. På hemsidan finns en uppdaterad databas där alla som är intresserade kan gå in och se hur deras kommun ligger till i förhållande till andra. Projektet genererade fem rapporter, 21 länsbesök och har fått stort politiskt och medialt genomslag i hela landet. En tydlig respons från det stora genomslaget är att några kommuner gått ut offentligt och konstaterat att de behöver se över sina regelverk och avgiftsnivåer. En annan god nyhet är att 20-30 procent av kommunerna nu har kortat sina handläggningstider sedan första undersökningen år 2010.

Läs mer om projektet här.NNR på OECD: Intensifiera regelreformeringen!

NNRs VD Jens Hedström talade nyligen på en OECD-konferens under ämnet: "Regulatory reform for inclusive growth" – dvs hur regelreformering kan skapa tillväxt. Regelreformerna och OECDs rekommendation nu får den uppmärksamhet de förtjänar, både nationellt och internationellt, då det handlar om att minska eller helt ta bort de tillväxthinder som hindrar företagen från att växa.

– För att reformerna ska vara effektiva så måste fokus ligga på att förbättra för de som tvingas hantera regelverken, såsom näringslivet. Därför måste det finnas en ständig dialog mellan politiker och företagare om vilka regler som är mest betungande och därmed i störst behov av reform; något som skiljer sig från land till land. Regelreformer sker i Tyskland, det sker i Mexiko och Korea. Sverige måste följa våra konkurrenter och agera nu, säger Jens Hedström.

Läs mer här.Europeiska rådet om Smart Regulation

Europeiska rådets konkurrenskraftsråd kom på ett möte om Smart Regulation den 2-3 december bland annat fram till att utvärdering av befintliga regler är prioriterat och att ett större antal av konsekvensanalyserna 2012 visar på brister. Det finns en oro över att gold-plating är en av orsakerna till ökad regelbörda och rådet ser också gärna att medlemsstaterna granskar sin implementering av EU-lagstiftning, speciellt på de områden där regelbördan är som störst samt att staterna ser till att införa nya EU-lagar med tanke på minsta möjliga regelbörda.

Läs mer här.NNR på ALDE-kongress

Den 28 – 30 november samlades över 1000 toppolitiker från liberala partier i London för årskongress för Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE). NNRs Jens Hedström medverkade i ett seminarium om återhämtning och konkurrenskraft i Europa tillsammans med bl a EU-kommissionären Olli Rehn och påpekade bland annat att ett bättre företagsklimat är ett måste för att Europa ska klara den globala konkurrensen. Då behöver också regelbördan, hinder på den inre marknaden och gold-plating minska.

Läs mer här.


En god och krångelfri jul önskar vi på Näringslivets Regelnämnd, NNR!


Ladda ner hela nyhetsbrevet som printbar PDF här.

Dela den här sidan