NNR svarar Kommissionen om det fortsatta regelförenklingsarbetet på europeisk nivå

EU-kommissionen avslutar den 25 juni en två månader lång konsultationsprocess om det fortsatta arbetet med regelförenkling på europeisk nivå, ”Smart Regulation”. NNR har deltagit i konsultationen och svarat på frågor om bl a Kommissionens förenklingsprogram, konsekvensutredningsarbete och vilka områden som bör utvärderas i efterhand med avseende på effekter.

Läs Kommissionens frågor och NNRs svar här.

Dela den här sidan