Pressmeddelande: Färre anställda och lägre omsättning på grund av krångliga regler

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND
PRESSMEDDELANDE 13 JULI 2023
Färre anställda och lägre omsättning på grund av krångliga regler
Hela ett av fyra företag (24 procent) uppger att deras expansion har hindrats eller försvårats på grund av reglers utformning och tillämpning. Det visar en helt ny undersökning som Näringslivets Regelnämnd (NNR) och SKOP presenterar idag.
Undersökningen frågar om företagets expansion hindrats eller försvårats på grund av olika regelverks utformning och tillämpning. Resultatet är nedslående.
Hela ett av fyra företag (24 procent) uppger att deras expansion har hindrats eller försvårats på grund av reglers utformning och tillämpning. Flest företag (48 procent) säger att det är arbetsmarknadsregler som hindrat eller försvårat expansion. Många företag svarar också att expansionen hindrats eller försvårats av specifika branschregler (43 procent), skatte- och momsregler (39 procent) samt miljöregler (38 procent). Nästan vartannat företag, 48 procent, anger också andra regelområden som hinder.
– Det är anmärkningsvärda siffror som tydligt visar vilka omfattande effekter regelförenkling och regelförbättring kan få. Krångliga och otidsenliga regler gör att det enskilda företaget måste lägga tid och energi på byråkrati i stället för på verksamheten. Det missgynnar inte bara företaget, utan hela samhället som hade kunnat gynnas av ett starkare näringsliv, kommenterar NNRs VD Andrea Femrell undersökningen.
De företag vars expansion har hindrats eller försvårats av regelverk fick svara på två följdfrågor om vad tror de tror att effekterna hade blivit om expansionen inte hade hindrats eller försvårats; hur många fler anställda de skulle haft idag och hur mycket högre omsättningen varit idag. Den genomsnittliga ökningen av antal anställda mätt som medianen skulle ha varit 4 personer per företag, med något fler för större företag och något färre för mindre. Den genomsnittliga omsättningsökningen skulle ha varit 30 procent, med något mer för mindre företag och något mindre för större företag.
– Väldigt många företag skulle kunna gå bättre och anställa fler med enklare och effektivare regler. Det handlar om åtgärder som är relativt enkla och billiga att genomföra, och som skulle kunna få mycket stora effekter för Sveriges ekonomi, arbetsmarknad och konkurrenskraft, konstaterar Andrea Femrell.
NNR har under många år följt upp hur företagen upplever regelbördan, bland annat genom att i en återkommande opinionsundersökning genomförd av SKOP fråga företagen om de upplever att det blivit enklare eller krångligare att följa statliga regler sedan året innan.
I årets undersökning svarade hela 84 procent att regelbördan var oförändrad. Tolv procent tyckte att det blivit lite eller mycket krångligare, vilket är sex gånger fler än de två procent som tyckte det blivit lite enklare. Andelen som tyckte det blivit mycket enklare var inte mätbar.
– Trots att politiker från vänster till höger gärna pratar om hur viktigt det är med regelförbättring och bra villkor för företag, och trots att de faktiskt verkar ganska överens i just den frågan, är det hittills väldigt lite som faktiskt blivit bättre. Ska regeringen hinna få någonting gjort på regelområdet under mandatperioden är det nu besluten måste tas. Företagen och Sveriges konkurrenskraft kan inte vänta, avslutar Andrea Femrell.
Ladda ner undersökningen här.
För mer information, kontakta gärna:
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd
Mobil: 073-020 56 80
NÄRINGSLIVETS REGELNÄMD
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90. Mediakontakt: 073-020 56 80
E-post: info@nnr.se
Hemsida: www.nnr.se
Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 27 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se.
NNRs integritetspolicy finns här.
Dela den här sidan