Pressmeddelande: Stor potential för regelförenkling i Sveriges kommuner

Det är viktigt att kommunerna gör vad de kan för att hjälpa företag att växa och skapa jobb. Det finns massor som en kommun kan göra för att förbättra situationen och företagsklimatet. Näringslivets Regelnämnd, NNR, har i en serie av fyra rapporter undersökt huruvida Sveriges kommuner erbjuder ”en väg in” och deras hantering av serveringstillstånd, bygglov samt miljöfarlig verksamhet.

– Ett trevligt och bra bemötande är självklart, men snabb handläggning och avgifter som står i relation till motprestationen är viktigare, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Rapporterna visar att det finns stora skillnader mellan kommunernas tillämpning av samma regelverk.

– Det är inte alls avgörande var kommunerna ligger eller hur många invånare de har, utan en kommun kan ha fjorton gånger dyrare avgifter än sin grannkommun, säger Andrea Femrell, sakkunnig och rapportförfattare Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Likaså tar hela 88 procent av kommunerna ut tillsynsavgifter av företagen årligen, medan bara en tredjedel faktiskt gör tillsyn varje år

– Det är obegripligt att skillnaderna är så stora. Snabb och effektiv handläggning är en rättssäkerhetsfråga och vill vi att fler ska få jobb och att fler ska lyckas skapa framgångsrika företag så måste kommunerna se till att sköta dessa saker väl, säger Jens Hedström.

Läs mer om resultatet av undersökningen här

NNRs undersökning genomfördes under en treveckorsperiod i månadsskiftet oktober/november år 2010. Undersökningen utformades som en webbenkät och sändes via e-post till samt liga 290 kommuner. Mottagarna av webbenkäten identifierades via kommunernas hemsidor. Undersökningens frågor togs fram av NNR i dialog med företagare och experter.

Rapporterna bygger på en enkätundersökning som är gjord av företagen Questback och finns att ladda ner på Kommungranskning 2010-2011.

Dela den här sidan