Pressmeddelande: Svenska företagare: Regelkrånglet har ökat

Trots att regeringen säger sig prioritera regelförbättring för företag så upplever 29 procent av företagarna att regelverken har blivit krångligare än för ett år sedan. Det är dubbelt så många som i förra årets undersökning. Detta enligt en ny SKOP-undersökning som Näringslivets Regelnämnd, NNR, beställt.

Det allvarligaste regelhindret för att företagen ska kunna växa och anställa fler är skatte- och momsregler, enligt en tredjedel av företagen. Hela 55 procent anser att dessa regler finns bland de tre största regelhindren. Därefter kommer arbetsrätten och speciella branschregler.

– Regelhinder är tillväxthinder. Regeringen må säga att frågan är viktig, men de har fortfarande inte presenterat några konkreta åtgärder för att ta itu med företagens växande regelbördor. Därför måste tydliga mål och prioriteringar på områden som är viktiga för företagen sättas. Undersökningen ger allvarliga signaler och borde mana till eftertanke hos regeringen på detta område, menar Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

För att veta om ett regelverk är effektivt, lättadministrerat och aktuellt så krävs löpande systematiska utvärderingar om hur reglerna påverkar företagen. Men sker det? 74 procent av de tillfrågade företagarna tror inte att sådana överhuvudtaget görs – eller att om de görs är så är de otillräckliga. Bara ungefär en av sex företagare tror att dessa utvärderingar görs.

– Politiker och beslutsfattare måste börja efterfråga konsekvensanalyser som håller måttet och har godkänts av Regelrådet innan de fattar beslut om nya eller förändrande regler. Annars kommer situationen bli än mer ohållbar och regelverken mer kostsamma och ineffektiva. I tider då nya jobb är överst på allas agenda borde dessa frågor stå mycket högt på dagordningen. Det är därför minst sagt hög tid för samarbetsregeringen att agera, avslutar Andrea Femrell.

SKOPs undersökning finns här.

Lyssna på inslagen i Ekot och P1-morgon här och här.

 

Utdrag från SKOP-undersökningen

 Dela den här sidan