Resa med NNRs småföretagargrupp onsdag 4 maj 2022

Onsdagen den 4 maj gjorde NNRs småföretagargrupp en resa till Falun, där vi besökte två företag, höll ett lunchsamtal samt fördjupade näringslivets dialog med Länsstyrelsen i Dalarna.

Småföretagargruppen består av tio företagare från olika branschorganisationer inom NNR, verksamma i olika delar av Sverige.

Företagsbesök hos Clockwork Bemanning och Rekrytering

VD Petter Lundgren informerade om verksamheten. Petter förklarade att divisionaliseringen inom branschen har skapat problem. Clockwork startade för 10 år sedan och har en mer regional indelning av sin verksamhet för att motverka de problem som divisionaliseringen kan förorsaka. Petter för klarade vidare att uthyrning av tjänstemän har växt fort under den senaste tiden.

Samtal med Tillväxt & Tillsyn

Markus Svensson och Martin Clarstedt informerade om att Tillväxt & Tillsyn i över tio år arbetat med Sveriges företagsklimat kopplat till regeltillämpning. T&T har genomfört ett mycket stort antal möten med representanter för näringsliv, myndigheter och kommuner i olika projekt, där detta fält har analyserats och nya modeller för förenkling och kommunikation har implementerats. Förvärvade lärdomar och kunskaper finns samlade i T&Ts erfarenhetsbank. Det arbete som T&T har gjort har genererat nya avgiftsmodeller, kommunikationsmodeller och instruktioner för myndigheter. Dessa konkreta förändringar har genererat skillnad för de svenska myndigheter som har använt dem, och deras kunder – entreprenörer, företagare och innovatörer.

Företagsbesök hos Förlagssystem

Harold Op het Veld, VD på Förlagssystem, beskrev verksamheten, varefter en rundvandring i arbetslokalerna genomfördes.

Förlagssystem AB grundades 1989 av familjen Wahlström, med affärsidén att distribuera böcker åt bokförlag och bokklubbar (ca 350 förlag). Bolaget har ca. 210 anställda och omsätter 300 Mkr. Verksamheten förlagslogistik inbegriper lagring, plock och pack, fakturering, reskontrahantering och månadsavräkningar till förlagen, kundservice, bokrea samt Print on Demand.

Myndighetsbesök på Länsstyrelsen Dalarna

Småföretagargruppen träffade Mikael Selander, Enhetschef hållbar utveckling och Stefan Tansbo, Enhetschef miljöprövning och vattenverksamhet, vid Länsstyrelsen Dalarna.

Mikael förklarade att länsstyrelsen har en omvärldsbevakning som ett led i att förbättra bemötandefrågorna. Mikael förklarade vidare att länsstyrelsen under hösten planerar att hålla en konferens om myndighetsutövningen där NNR och företagarrepresentanter kommer att bjudas in.

Dela den här sidan