Undvik dubbelreglering vid energikartläggning och energideklaration

Presenteras av Fastighetsägarna

Många företag åläggs att både göra en energikartläggning och en energideklaration. Båda dessa har i grunden ett bra syfte, men emellanåt så är de båda direkt överlappande. Ändå ska företaget betala dubbla kostnader för att anlita certifierade experter inom vart och ett av systemen, vilket även förstås ger dubbel administration.

Det vore därför bättre om ett upprättande av energideklarationer för byggnader även ansågs uppfylla kraven på energikartläggning i den mån de omfattar samma energianvändning. Om energideklarationen täcker in den absoluta huvudparten, säg 90 procent eller mer, av företagets energianvändning, borde undantag kunna ges och företaget slippa göra en energikartläggning. Om den övriga energianvändningen är mer än 10 procent, borde energikartläggningen kunna begränsas till just den andelen som inte täcks av energideklarationen.

Genomförs dessa förbättringsförslag skulle det spara mycket tid, pengar och administration åt företagen. Dessa resurser kan då istället läggas på energibesparande åtgärder.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Undvik dubbelreglering vid energikartläggning och energideklaration” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 55 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan