Undvik onödiga kostnader p g a EU-regler för företagen

NNR välkomnar Regelrådets studie av regeringens arbete med EU-lagstiftning. Näringslivet har länge efterfrågat en samlad strategi för arbetet med konsekvensanalyser av EU-förslag och i synnerhet att det måste genomföras nationella konsekvensanalyser av förslag som ska förhandlas inom EU. Studien och Regelrådets rekommendationer är därför mycket viktiga i processen att förbättra det svenska regelförbättringsarbetet på EU-nivå.

NNR stöder de förslag som Regelrådet lägger om att riktlinjerna för tjänstemännen i de olika beredningsprocesserna inom Kommissionen och rådet bör förespråka att förhållandena för svenska företag beaktas i Kommissionens konsekvensutredningar. Vi tycker dock till skillnad från Regelrådet att de förslag som läggs ska utformas så att kostnaderna sammantaget blir minsta möjliga för företagen, inte enbart de administrativa kostnaderna.

NNR är av uppfattningen att en nationell konsekvensanalys alltid ska göras av de förslag som lagts av Kommissionen och som ska förhandlas om i rådet. Vägledande för dessa krav ska vara de krav som gäller enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, vilket Regelrådet föreslår. NNR vill däremot gå längre än Regelrådet när det gäller regeringens ställningstaganden. Dessa bör enligt NNR bygga på att onödiga kostnader i sin helhet för svenska företag undviks, inte enbart de administrativa kostnaderna.

Läs mer om Regelrådets studie av regeringens arbetet på Regelrådets hemsida.

Dela den här sidan