Von Sydow: EU är en regel- och rättsgemenskap

Den senaste mandatperioden har krispolitiken dominerat. Brexit var ännu inte avslutat i början av mandatperioden. Sedan kom pandemin. Sedan kriget. Men det innebär inte att allt har varit nattsvart, sade Göran von Sydow från SIEPS på besök hos NNR.

Europa har inte haft det så lätt på sistone, med kriser som avlöst varandra. Men ordspråket ”don´t waste a good crisis” har faktiskt slagit in, i alla fall delvis. Konsekvensen av Brexit medförde en starkare uppslutning kring EU i övriga 27 medlemsländer. Pandemin blev ett test av inre marknaden, då det krävdes rörlighet under ordnade former. Det testades också nya saker på EU-nivå, som till exempel den gemensamma upphandling av vaccin. Krisen gjorde att EU rörde sig framåt. Kommissionen har blivit en central krishanterare.

– Kriget i Europa är en existentiell kris, som väcker många frågor, sade Göran von Sydow. Kommer sammanhållningen att bevaras? Kan vi fatta gemensamma, viktiga beslut? Ja, det har i alla fall funkat förr.

EU står för ekonomiska medel för att hålla den ukrainska statsapparaten i gång. Det finns också en långsiktig påverkan genom processen kring Ukrainas ansökan om medlemskap. Det aktualiserar vad EU ska fokusera på, men väcker också frågan hur resurserna ska räcka till med många nya medlemsländer.

– Samtidigt krävs ju också stöd till klimatförändringarna och militär upprustning. EU har bara en procent i budget jämfört med medlemsländernas gemensamma budgetar.

En viktig fråga för näringslivet är förstås industripolitiken. Här har det hänt mycket inom EU på senare år och vi ser stora asymmetrier; en stor andel av medlen har gått in i tysk och fransk industri. Men regelförbättringsarbetet då?

– Kriserna har krävt ett snabbt beslutsfattande, men det krockar med kvaliteten menade Göran von Sydow. Ett exempel är bristande konsekvensutredningar. Digitalisering brukar kopplas till regelförbättring och på detta område så är AI-förordningen som snart ska klubbas omtalad. Här står striden lite mellan innovation och reglering; risken finns tyvärr att det senare kommer blir problematiskt.

Göran von Sydow tror att vi får ett brokigare parlament som därav får svårare att bilda majoriteter efter valet. Prognoserna visar på en högervåg nu och vad som händer i det breda EPP-gruppen, som förväntas växa, blir intressant att följa.

Det ska också bildas en ny EU-kommission, som kan förutses få fler ledamöter med högerlutning. Dess ordförande måste godkännas av en majoritet av EU-parlamentet. Senast von der Leyen valdes hade hon bara åtta rösters övervikt. Blir hon vald med stöd av mitten och vänster så förväntas hon också agera åt det hållet som ordförande.

– Under nästa mandatperiod vet vi redan nu att ett antal olika frågor kommer vara högt uppe på agendan. Här ser vi Ukraina, försvaret, nya EU-medlemmar, USA-val, Nato, grön omställning, konkurrenskraft, demokratin – och givetvis det oväntade! Avslutade Göran von Sydow.

Dela den här sidan