NNR avstyrker förslag om obligatorisk sjukfrånvarostatistik i företagens årsredovisning

Läs mer (PDF-fil)

Dela den här sidan