Så vill EU-kommissionen bedriva regelförenklingsarbetet.

Läs mer (PDF-fil)

Dela den här sidan