BusinessEurope’s nya strategipapper ”One in, one out” at EU level

BusinessEurope (arbetsgruppen för regelförbättring) har i ett nytt strategipapper ”’One in, One out’ at EU level” sammanställt synpunkter inför kommissionens planerade införande av en ”en in en ut”- princip (”one in one out”) på EU-nivå, vilken vi tidigare skrivit om. Näringslivets Regelnämnd NNR har aktivt bidragit i framtagandet av synpunkterna.

BusinessEurope (BE) uttrycker i strategipapperet stöd för ett införande av en ”en in en ut”-princip på EU-nivå. BE framhåller att för att arbetet ska lyckas krävs ett åtagande och aktivt engagemang från alla EU-institutioner – parlamentet och medlemsstaterna – och att nödvändiga professionella resurser avsätts för arbetet. ”En in en ut” bör inbegripas i det bredare perspektivet på regelförbättring i EU och bör tillämpas i enhetlighet med övriga existerande regelförbättringsverktyg i EU såsom konsekvensanalyser, offentliga samråd, ex-post utvärderingar och granskning och översyn av regelgivningen.

BE lyfter fram att följande frågor måste adresseras för att genomföra ”en in en ut” på EU-nivå på ett effektivt sätt:

  • ”En in en ut” måste omfatta både administrativa- och fullgörande kostnader.
  • ”En in en ut” kräver åtagande och engagemang från alla EU-institutioner.
  • Intressenter måste inkluderas.
  • Oberoende översyn måste säkerställas.

https://www.businesseurope.eu/publications/one-one-out-eu-level-businesseurope-strategy-paper

Dela den här sidan