Debatt: Regelkostnaderna måste minska

Ungefär hälften av alla de regler som svenska företag har att förhålla sig till har på något sätt sitt ursprung från EU. Under de senaste åren har vi sett en ökad takt i framtagandet av ny EU-lagstiftning, bland till följd av pandemin, kriget i Ukraina, behovet av klimatomställning samt i ljuset av den snabba tekniska utvecklingen. Samtliga viktiga områden.

Samtidigt har det ökade antalet regleringar fått som konsekvens att regelkostnaderna för de europeiska företagen ökat ytterligare från redan höga nivåer. Regelbördan har nu nått en sådan nivå att den upplevs som en konkurrensnackdel i förhållande till viktiga konkurrentländer utanför EU.

Det skriver Andrea Femrell, VD, Christina Fors, sakkunnig, från Näringslivets Regelnämnd i Sydöstran. Läs hela artikeln här.

Läs även vad EU-minister Jessika Roswall (M) och toppkandidaten Tomas Tobé (M) skriver om att förenkla lagar och regler på EU-nivå i Dagens Industri.

Dela den här sidan