Debatt: Regeringen måste prioritera regelförenklingar för företagen

En granskning av Näringslivets regelnämnd visar att svenska myndigheter i mycket liten grad arbetar aktivt med regelförenklingar för företagen. Nu måste regeringen ta ansvar för att frågan prioriteras, skriver NNRs VD Andrea Femrell i Blekinge Läns Tidning idag.

Läs mer här.

Dela den här sidan