Nytt avsnitt av Regelpodden: Myndigheters service och handläggning – ett tillväxthinder för de gröna näringarna

Regelpodden dyker i detta avsnitt in i de gröna näringarna och undersöker varför dessa i flera mätningar anger regelverk och myndighetsutövning som sina allra största tillväxthinder. Beror det på olika arbetssätt hos alla de statliga myndigheterna, länsstyrelserna och kommunerna eller på bristfällig förvaltningspolitik och styrning? Eller finns det andra skäl? Hur kan detta förändras till det bättre? I detta avsnitt möter du Åsa Hill och Lars-Erik Lundqvist, som är LRFs experter på ämnet. Samtalet leds av Andrea Femrell, VD på NNR, och finns där poddar finns samt på länken här.

Dela den här sidan