Debattartikel: ”Rättvisa och enkla stöd är helt avgörande”

”Stöden till företag kommer spela en stor roll för många företags överlevnad under pandemin. Men åtgärderna måste bli mindre krångliga, få bättre utformning och träffsäkerhet. Och det krävs att regeringen tar ansvaret. […] Så länge det finns restriktioner måste regeringen ta ett större helhetsansvar för att i största möjliga utsträckning underlätta så att företagen ska kunna ta sig genom pandemin. Stöden måste nå ut till de berörda företagen utan komplexa förfaranden. Nu gäller det att rädda jobb och minimera antalet konkurser och det kan regeringen göra med en bättre utformning och träffsäkerhet av stödåtgärderna.”

Så skriver NNRs VD Andrea Femrell tillsammans med 17 av NNRs medlemmar i en debattartikel på SvD Brännpunkt den 23 december. 

Dela den här sidan