Regler tynger företag, visar Tillväxtverkets sammanställning av regelbördan

Tillväxtverket har nyligen sammanställt resultaten från de frågor som berör regelbörda i verkets stora undersökning Företagens villkor och verklighet. Undersökningen visar bl a att en fjärdedel av de små och medelstora företagen upplever lagar och regler som ett stort tillväxthinder. Resultatet är samma som den föregående undersökningen från år 2017. I vilken mån företagen ser lagar och myndighetsregler som ett stort hinder för tillväxt varierar mellan olika branscher. Högst andel återfinns inom de gröna näringarna följt av energi och transport. Det område som företagen upplever som mest betungande att hantera är regler kring att ha anställda. Dit hör bland annat regler om anställningar, uppsägningar, arbetsmiljö, sjukskrivningar och semestrar. En annan del som lyfts upp som problematisk är mängden uppgifter som ska lämnas till myndigheter.

– Tillväxtverkets sammanställning bekräftar på många områden de upplevelser och den verklighet företagen befinner sig i och gett uttryck för. Att förändringarna varit små eller obefintliga i den upplevda bördan visar att regeringen måste gå från ord till handling och genomföra kraftiga åtgärder om en märkbar förändring i företagens vardag ska kunna uppnås. Det är många områden som måste nagelfaras, inte minst att få till en sammanhållande process för hela regelförbättringsarbetet inom regeringskansliet och hos myndigheterna. Vidare behöver flera regelverk ses över och förenklas säger Andrea Femrell, VD för Näringslivets Regelnämnd NNR.

Tillväxtverkets sammanställning finns att läsa här.

Dela den här sidan