FPlus om NNRs nya rapport ”Villkor för nyetablering”

FPlus har intervjuat NNRs August Liljeqvist, med anledning av den nya rapporten ”Villkor för nyetablering – Tillämpning, service och myndighetsutövning”, som är den femte och sista i årets granskningsserie av kommunernas regeltillämpning.

August Liljeqvist efterfrågar mer engagemang från politiskt håll för att underlätta för företagens tillståndsprocesser.

– Det finns olika regler och praxis om vad som kan delas och hur. Men många gånger saknas drivkraft hos politikerna att lösa dessa knutar och hjälpa företagen. Då kan man bli ganska upprörd. Vi har en coronapandemi som lägger en våt filt över företag och att man då från politiskt håll är måttligt intresserad av att underlätta är beklagligt. Man kanske inte räddar ett krisande företag, men man kanske gör det lättare att starta upp på nytt.

Läs hela artikeln här.

Dela den här sidan