Pressmeddelande: Stora avgiftsskillnader och otydlig motprestation vid kommunal tillsyn av miljöfarlig verksamhet och livsmedel

Pressmeddelande
2013-07-09

Näringslivets Regelnämnd, NNR: Stora avgiftsskillnader och otydlig motprestation vid kommunal tillsyn av miljöfarlig verksamhet och livsmedel

Det skiljer över 20 000 kr mellan de dyraste och billagste kommunerna när dessa ska ta ut avgifter för såväl tillsyn över en miljöfarlig verksamhet (biltvätt) som kontroll av livsmedelshanteringen i en livsmedelsbutik. Bedömningen av hur mycket kontroll som ska läggas på en livsmedelsbutik varierar med upp till 25 timmar beroende på vilken kommun den ligger inom.

Detta visar rapporterna ”Miljöfarlig verksamhet” och ”Livsmedelskontroll” som Näringslivets Regelnämnd, NNR, presenterar idag. Rapporterna beskriver kommunernas avgifter, tillsyn och tillämpning inom områdena miljöfarlig verksamhet och livsmedelskontroll och är de två sista i en serie av fem som undersöker och följer upp kommunernas tillämpning av regler gentemot företagen.

– Det är anmärkningsvärt med så stora skillnader i avgifter kommunerna emellan. Självklart måste det finnas utrymmer för viss variation, men det är osannolikt att kommunernas insats för tillsyn och kontroll för en
vanlig biltvätt och en livsmedelsbutik motiverar de stora skillnaderna, säger Andrea Femrell, rapportförfattare och sakkunnig på NNR.

Rapporten visar även på variationer i hur ofta tillsyn görs på plats. Drygt hälften av kommunerna genomför inte årliga tillsyner för biltvätten samtidigt som de tar ut en årlig avgift. Knappt sex procent av de svarande kommunerna återbetalar avgifter som företagen betalat in om någon tillsyn inte utförts.

– Det ska vara tydligt när och för vad företagen betalar en avgift. Kommunernas motprestation gentemot företagen måste bli tydligare än vad den är idag. Avgiften bör minskas, alternativt utgå, i de fall tillsyn på plats inte genomförs eller är mindre omfattande än planerat, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Undersökningens resultat visar även att det finns stort utrymme att samordna kommunernas olika tillsyner med varandra. Ca 20 procent av kommunerna har uppgivit att samordning sker mellan exempelvis livsmedelskontrollen och miljöfarlig verksamhet.

– Det är bra att vissa kommuner samordnar sin tillsyn med varandra men det borde kunna ske i mycket större utsträckning. En samordnad tillsyn kan innebära färre besök och mer fokuserad tillsyn för företagen, vilket sin tur kan leda till ökad kostnadseffektivitet och frigöra mer tid till att driva verksamheten, avslutar Andrea Femrell.

Samtliga NNRs nya rapporter om kommunal tillståndsgivning och tillsyn finns här.

Vid frågor kontakta

Jens Hedström, VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR Tel: 08-762 70 93
Andrea Femrell, rapportförfattare och sakkunnig Tel: 08-762 70 97

Dela den här sidan