NNR Nyheter 3 2013

Juni 2013

Vågar vi hoppas på en fulladdad höst?

Det börjar bli dags för sommar, sol och semestrar. En tid för att ladda batterierna och en tid för reflektion. Men, också en tid för våra beslutsfattare att begrunda och betrakta vad som gjorts och vad som borde göras. Sedan kan de ta en titt i näringslivets många förslag till regelförbättringar, lyfta blicken och se vad de gör för bra åtgärder i andra länder; såsom Storbritannien, Tyskland, Kanada och Australien – och därefter sätta igång! Belöningen väntar runt hörnet i form av bättre företagsklimat, fler och växande företag och fler jobb. Kan det bli bättre?

En glad och krångelfri sommar önskar vi på NNR!

Jens HedströmKommunerna åter under lupp

Det spelar roll vilken kommun du bor och verkar i. Inte minst om du är företagare. Detta visar NNRs kommungranskning, som är en uppföljning av den som gjordes 2011. Vi har nu presenterat tre rapporter och snart kommer de två sista. Områdena som granskats är om kommunerna erbjuder föreragen en företagslots, ofta kallat ”en väg in”, hur de hanterar serveringstillstånd, bygglov, livsmedelstillstånd och miljötillstånd. Tyvärr visar det sig att skillnaderna mellan två närliggande eller likartade kommuner, kan vara mycket stor – både gällande handläggningstider och avgifter. Det finns flera som förbättrat sina resultat sedan förra undersökningen, men många som fortfarande har ett visst utrymme för förbättring. De rapporter som är presenterade finns på NNRs hemsida, där även de två (livsmedels- och miljötillstånd) kommer att läggas.

Länkar till de rapporter som är presenterade:
Företagens väg in till kommunen
Serveringstillstånd
BygglovDe politiska prioriteringarna i regelförbättringsarbetet

I samband med sin stämma anordnade NNR ett öppet seminarium om de politiska prioriteringarna inom regelförbättrings-arbetet. Detta ägde rum den 24 maj i Stockholm och förutom NNRs VD Jens Hedström talade Miljöpartiets talesperson i närings-politiska frågor Jonas Eriksson och statssekreterare Marita Ljung, som arbetar med regelfrågor på Näringsdepartementet. Anförandena kommenterades av två företagare som var på plats, Annika Bergman, Elgesta Förvaltning AB och Ulrik Wehtje från Exakta AB.

Läs mer om seminariet här.Partierna om regelförbättringar

Om ett år kommer vi alla att märka av att det är valrörelse och därför vill vi förstås i god tid veta hur de olika partierna resonerar i regelfrågorna. Nu finns det intervjuer med samtliga riksdagspartiers talespersoner på NNRs hemsida. Där hittar du även en folder i pdf-format, som förutom intervjuerna även innehåller delar av en SKOP-undersökning där företagarnas egen syn på regelförbättringsfrågorna finns med.

Foldern finns att läsa här.Internationell press på regeringar

Under två dagar i början av juni konfererade OECD och dess medlemsländer i Stockholm. Ämnet var att de ska implementera den rekommendation om att få till stånd ett bättre regelsystem som antogs förra året. Indikationerna är positiva, 35 regeringar har förbundit sig att genomföra rekommendationen, vilket bland annat inbegriper en större transparens, bättre och tidigare konsekvens-analyser samt att samråd ska ske den berörda parten, oftast näringslivet, i ett tidigt skede av beslutsprocessen. På konferensen inledningstalade Näringsminister Annie Lööf tillsammans med Jens Hedström, ordförande för BIAC Goverance Committee vid OECD (även NNRs VD) och Svenskt Näringslivs nye ordförande Jens Spendrup.

Läs mer här.

Jens Hedström har även skrivit en debattartikel i ämnet, som finns att läsa här.BUSINESSEUROPE uppmanar EU:s medlemsstater att undvika gold-plating

Den 10 juni 2013 publicerade BUSINESSEUROPE ett så kallat ”position paper” med titeln Avoiding Gold-plating for a Well- functioning Single Market”. Det innehåller rekommendationer för hur EU-lagstiftning kan genomföras på nationell nivå så att gold-plating och onödiga regelkostnader för företag undviks. BUSINESSEUROPE har som utgångspunkt att det nu är hög tid att den inre marknaden genomförs fullt ut, tjugo år efter dess lansering. Så kallad gold-plating av EU-lagstiftning på nationell nivå kan leda till en splittrad inre marknad och osäkerhet om vilka regler som faktiskt gäller. Det i sin tur ger onödiga regelkostnader och tillväxt-hinder för företag. BUSINESSEUROPE efterfrågar bland annat ökad transparens vad gäller beslut om gold-plating. För att detta ska vara möjligt uppmanar BUSINESSEUROPE regeringar i EU:s medlemsstater och EEA-länderna att komma överens om en gemensam tolkning av begreppet gold-plating. En sådan tolkning måste ha sin utgångspunkt i vad det europeiska näringslivet anser vara gold-plating.

Hela texten i BUSINESSEUROPE:s position paper är tillgängligt här.Hearing om gold-plating i Bryssel

Den 16 maj anordnade Svenskt Näringslivet en hearing om gold-plating i Bryssel. NNRs VD Jens Hedström var på plats och föredrog näringslivets förslag för ett bättre genomförande av EU-lagstiftning. Bland de övriga deltagarna fanns EU-parlamentarikern Olle Schmidt, Svenskt Näringslivs vice VD Annika Lundius och Edoardo Binda Zane, från Eclareon GmbH.

Läs mer här.


Ladda ner hela nyhetsbrevet som printbar PDF här.
 
Dela den här sidan