Debattartikel: Jens Hedström om OECDs rekommendation om regelförbättringar.

Förhoppningarna är därför stora på att OECD ska ge en skjuts åt regelförbättringsarbetet. De 34 regeringarna som undertecknat rekommendationen har moraliskt, om än inte juridiskt, förbundit sig att genomföra rekommendationens principer inom tre år. Sker detta också, har ett stort steg framåt tagits för att få till stånd ett bättre regelsystem och därmed ett bättre företagsklimat.

Läs hela artikeln av NNRs VD Jens Hedström här.

Dela den här sidan