Ett enklare regelverk – företagens viktigaste fråga

Varmt välkommen till Näringslivets Regelnämnd, NNRs seminarium i Almedalen, onsdagen den 7 juli kl 13:00-15:00 ombord på Teaterskeppet i Visby hamn!

En minskad regelbörda lyfts nästan alltid fram som en prioriterad fråga av företagare. Så väl EU-kommissionen som regeringen bedriver ett ambitiöst arbete för att sänka företagens administrativa regelkostnader, men trots detta återstår mycket att göra.

Regelförenklingsarbetet breddas nu till att omfatta en större del av företagens regelkostnader och mer fokus riktas mot regelhanteringen på lokal nivå.

Tillsammans med politiker, företagare och Tillväxtverket diskuterar NNR hur det kan bli enklare att starta och driva företag ur ett nationellt och lokalt perspektiv. Behoven av enklare och mer företagsvänliga regler lyfts fram.

Medverkande

Christina Lugnet,
generaldirektör för Tillväxtverket.Fotograf: Lennart Ström
Jens Hedström,
VD för Näringslivets Regelnämnd, NNR.
Carola Gunnarsson (C),
vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och kommunstyrelsens ordförande i Sala.
Börje Vestlund (S),
riksdagsledamot och talesperson i regelförenklingsfrågor för socialdemokraterna.
Ulrik Wehtje,
företagare och ägare av BBAB Media.
Moderator: Andrea Femrell,
sakkunnig, Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Exempel på frågeställningar som kommer att diskuteras:

  • Vilka åtgärder önskar företagen och vad lovar politikerna på nationell och lokal nivå?
  • Hur kan regelkostnaderna för företagen i Sverige minska i framtiden?
  • Vilka frågor är viktiga på lokal nivå för ett bättre företagsklimat enligt Tillväxtverket och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL?
  • Hur kan vi få till stånd ett bättre bemötande, fler goda exempel, kortare handläggningstider och ett enklare tillståndsförfarande?
  • Varför har inte samtliga Sveriges kommuner inrättat en företagslots, dvs en väg in till kommunen?

För mer information om seminariet kontakta Jens Hedström, telefon 070-552 99 46.

Välkommen!

Jens Hedström
VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR

» Ladda ner en utskriftsvänlig version av inbjudan med karta här.

Dela den här sidan