Regelförenkling i valet 2010: Vad lovar politikerna och vad säger företagarna?

Stockholm den 7 juni 2010

Till ledamöterna i Sveriges Riksdag

Regelförenkling i valet 2010: Vad lovar politikerna och vad säger företagarna?

Med detta brev finner Ni en skrift som beskriver vad olika företrädare för riksdagspartierna säger om regelförenklingar och företagarnas syn på politiken inom detta viktiga område. Skriften är en utmärkt sommarläsning och skulle Ert intresse för frågorna öka, vilket vi förstås hoppas, är Ni välkomna att höra av Er till oss på Näringslivets Regelnämnd, NNR. Det finns dessutom mycket information på vår hemsida, www.nnr.se.

Det är några spännande månader vi har framför oss, där förstås valrörelsen kommer att vara i centrum. Än så länge har mycket av debatten kretsat kring jobben och arbetslösheten, men vi inom näringslivet hoppas att debatten framöver också kommer att handla om villkoren för företagen. En av de viktigaste frågorna inom området för ett bättre företagsklimat är att minska företagens regelkostnader.

Den sittande regeringens goda ambitioner och breda angreppssätt är rätt, men om insatserna skall lyckas bättre i framtiden är det nödvändigt att regeringen lyssnar till och genomför företagens egna förslag till regelförenklingar. Detta har tyvärr inte skett i tillräcklig utsträckning och det återstår många konkreta regelförenklingar inom bland annat miljö-, arbetsmarknads- och skatteområdet innan företagen märker någon skillnad i sin vardag. Kommande regering måste således bredda synsättet ytterligare i regelarbetet. De administrativa kostnaderna utgör endast en mindre del av företagens totala regelkostnader. Det finns även materiella och finansiella regelkostnader, vilka påverkar företagen i betydligt större utsträckning.  Mer om detta finns att läsa i NNRs rapport Företagens totala regelkostnader, som finns att ladda ner på www.nnr.se.

Minskade regelkostnader och tillväxt är viktigt för att stärka svenska företags konkurrenskraft och därför måste vi alla jobba mot samma mål och på bred front. Exempelvis så måste regelförenklingsarbetet ske på alla nivåer i samhället. Mycket kan Ni i Riksdagen göra, men Era kollegor på europeisk, regional och kommunal nivå måste också arbeta för att underlätta för företagen. Varje förbättring, stor som liten, är ett steg i rätt riktning för ett bättre företagsklimat, ökat välstånd och fler jobb.

Många företagare saknar fortfarande besked från politikerna om vad de avser genomföra på området under nästa mandatperiod. Det är hög tid att samtliga partier presenterar sina prioriteringar, vilket bör ske i god tid före valet. Detta är viktiga frågor för företagen och förbättringspotentialen är mycket stor.
Med önskan om en skön och krångelfri sommar!

Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR

Ladda ner skriften ”Regelförenkling i valet 2010”
(PDF)

Dela den här sidan