Fakta om regler i Sverige 2008

Enligt Nutek uppgår företagens kostnader för att administrera alla lagar och regler till 100 miljarder kronor årligen. De totala regelkostnaderna är dock mycket högre än så, då företagen även drabbas av finansiella och materiella kostnader pga regler. Detta och mycket annat om företagens verkliga kostnader för att följa det svenska regelverket finns att läsa på Näringslivets Regelnämnds nya fickfakta om regler.

Exempel på administrativa regelkostnader är den stora floran av uppgiftslämnande som företagen måste ägna tid åt. De finansiella regelkostnaderna är avgifter och skatter till myndigheter som följer av olika regler och de materiella är bland annat alla investeringar som företagen måste göra på grund av regler.

I NNRs fickfakta finns bland annat följande uppgifter om företagens regelbörda:
Enligt Nutek så uppgår företagens kostnader för att administrera alla regler till 100 miljarder årligen.
Företag i Sverige har att följa majoriteten av 1270 lagar och 2300 förordningar.
Redan år 2005 krävde 90 myndigheter in hela 94 miljoner blanketter från företagen per år.

– NNRs granskningar visar att varannan ny eller ändrad företagsregel kommer från EU. Samtidigt visar Nuteks undersökning i förra veckan att företagens administrativa regelkostnader ökade med ytterligare 2 miljarder kr per år mellan åren 2006 och 2007. För att svenska företag ska märka av en minskad byråkrati krävs att både EU:s institutioner och den svenska regeringen fattar de nödvändiga besluten om konkreta regelförenklingar inom en snar framtid, säger Jens Hedström VD NNR.

– Nederländerna lyckades genomföra sitt 25-procentiga regelförenklingsarbete på fyra år och det kan Sverige också göra om de svenska myndighetscheferna och politikerna gör sitt jobb nu!, fortsätter Jens Hedström.

Ladda ner Fakta Om Regler här.

För mer information kontakta
Jens Hedström, VD NNR
telefon 070-552 99 46
jens.hedstrom@nnr.se

Dela den här sidan