Erfarenhetsutbyte med Norge

NNRs kansli besökte den 20-22 augusti Oslo för möten med näringslivsorganisationer, politiker, myndigheter och departement. I Norge har man samordnat alla myndigheters behov av uppgifter från företagen till en myndighet, Brønnøysundregistrene (http://www.brreg.no). NNR har länge arbetat för att få en sådan lösning även i Sverige vilket skulle minska företagens administrativa börda.


NNRs kansli på erfarenhetsutbyte i Oslo

Dela den här sidan