Företagare kräver lokal regelförenkling

Vid företagarmöte i Piteå hos Maud Spencer, Svalson, diskuterade NNRs medarbetare med företagare hur reglerna och tillämpningen av regler kan förenklas på kommunal nivå. Företagarna efterfrågade bl a kortare handläggningstider, bättre service och avgifter som speglar en effektiv tillsyn.

NNR inleder inom kort sitt pilotprojekt om den kommunala regelförenklingen.

På bilden syns från vänster Andrea Femrell, NNR, Jens Hedström, NNR, Maud Spencer, Svalson, Dag Pettersson, Assistanspoolen, Helena Jonsson, Galtås Polled Hereford, Oscar Fredriksson, NNR och Ulrik Wehtje, BBAB.

Dela den här sidan