Följ regelbloggen

På den nya regelbloggen kan du följa vad Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR och hans gäster har att säga om det senaste inom det stora och viktiga området för regelförenkling för företag. Du finner den via NNRs hemsida eller gå direkt till regelbloggen.nnr.se. Här kommer bloggarna att kommentera aktuella händelser, ge uttryck för sina egna åsikter i ämnet och resonera och reflektera kring politiska intentioner och beslut. På regelbloggen finns möjligheter för läsarna att diskutera och kommentera det som tas upp i inläggen.

– Vi sätter i gång regelbloggen för att skapa ytterligare ett forum för en diskussion om hur vi kan få till stånd ett bättre företagsklimat. Vi har märkt att det är ett ämne som engagerar många djupt och förhoppningen är att både jag och mina gästskribenter ska kunna bidra till en bredare debatt och fler vinklar i frågan, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Dela den här sidan