Länsstyrelserna inleder regelförenklingsarbete

Landshövdingen i Kronoberg, Kristina Alser, samlade representanter för landets alla länsstyrelser till möte på sitt residens i Växjö den 30-31 augusti. Syftet var att starta upp länsstyrelsernas eget regelförenklingsarbete. Till grund för arbetet ligger ett regeringsuppdrag som uppdrar åt länsstyrelserna att se över hur de kan förenkla tillämpningen av reglerna gentemot företagen och hur samordningen kan bli bättre gentemot övriga aktörer såsom Regeringskansliet, kommuner och staliga myndigheter.

NNR deltog i mötet tillsammans med SKL, Tillväxtverket och Tillväxtanalys.
– Det är glädjande att förenklingsarbetet på lokal nivå äntligen tar fart. Länsstyrelserna har en viktig roll att spela när det gäller att förenkla företagens vardag, säger Andrea Femrell, sakkunnig på NNR och ansvarig för NNRs arbete med lokal regelförenkling.

Dela den här sidan