Magert från de rödgröna

I dagens rödgröna regeringsplattform lyfts förenklingar och förbättringar för företag upp i en mycket begränsad omfattning. Positivt är en Onestop tillståndsportal och förbättrade möjligheter att själv välja karenstid för sjukförsäkringen, samt förslaget att sänka socialavgifterna för småföretag. Tyvärr vill de rödgröna återinföra krångel och kostnader bl a när det gäller rapportering av jämställdhetsarbetet på småföretag och krav på rätt till heltid, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Dela den här sidan