Förenklingsresan inledd i Eskilstuna – NNR på plats

Näringsminister Ibrahim Baylans förenklingsresa hade sitt första stopp i Eskilstuna den 23 september. Vid detta första tillfälle samarrangerades den tillsammans med Näringslivets Regelnämnd NNR. Vid varje stopp genomför ministern en hearing med ett tjugotal olika företagare från några av NNRs medlemsorganisationer och därefter ett enskilt företagsbesök. Detta för att ta reda på vilka regler och vilken regeltillämpning som företagen idag upplever betungande och vilka lösningar som kan behövas.

Baylan menar att väl utformade lagar, regler, bemötande och tillämpning är centrala delar i arbetet för att skapa goda och lättförståeliga förutsättningar för företagande. Därför är det viktigt att identifiera vilka förenklingar som går att göra som kan underlätta, minska krångel och onödig administration. På grund av detta vill han träffa företagare runt om i landet och förenklingsresan ska fortsätta med några stopp till under hösten. Nästa stopp blir i Karlstad den 4 oktober.

Engagemanget var stort hos de sörmländska företag som hade samlats. Frågor som företagen lyfte var bl a effekten av överimplementering och tillämpning av EU-lagstiftning, bristfällig kunskap samt attityd hos tillsynsmyndigheter, krånglig hantering pga olika momssatser vid kombinerade verksamheter, handläggningstider och processer vid tillståndspliktiga verksamheter, LAS, skatteeffekter i konkurrens- och miljöhänseende samt oförutsägbarhet och kortsiktighet i olika regelverk. NNR överlämnade till ministern 72 regelförbättringsförslag inom 17 olika sakområden samt konkreta förslag på hur regelförbättringsprocessen bör tas om hand inom regeringskansliet framgent. Näringsministern bad alla som hade ytterligare idéer eller inspel att skicka in dem till honom i efterhand.

Efter hearingen med företagaren åkte Baylan och NNRs VD Andrea Femrell vidare för ett företagsbesök hos Eskilstuna Elektronikpartner AB där företages VD Mikael Joki berättade om de utmaningar den svenska elektronikindustrin står inför. https://eepab.com/nyheter/naringsminister-ibrahim-baylan-hos-eepab/

– Förenklingsresan är ett mycket bra och välkommet initiativ av näringsministern. Vi från näringslivet har länge påtalat behovet av att minska företagens regelbörda, vilket är helt nödvändigt om vi ska stå oss i den internationella konkurrensen och kunna skapa tillväxt. Samtidigt som hoppet är stort till Baylans initiativ är också förväntningarna från näringslivet höga. Förutom att genomföra konkreta förbättringar här och nu måste det skapas en process inom regeringskansliet som hanterar regelförbättringsarbetet över tid. Annars kommer vi att hamna i samma situation igen om några år. NNR och hela näringslivet är villiga att hjälpa till och har flera mycket konkreta förslag som ministern kommer att få i sin hand, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

Dela den här sidan