Inbjudan till seminarium om reglers effekter på företag

Vad kostar det för ett småföretag att följa alla regler i Sverige? Vilka är skillnaderna mellan år 2005 och år 2008? Vad önskar företagen och vad vill politikerna göra?  

Värd för seminariet är Per Bolund, riksdagsledamot för Miljöpartiet och moderator för seminariet är Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Regelförenkling och utformningen av regler är något som företagare ofta lyfter fram som en prioriterad fråga.  Regelbördan utgör ofta ett hinder för företagens tillväxt och expansion av verksamheten. I Sverige har frågan om regelförenkling drivits av flera regeringar, med olika ambitionsnivå, upplägg och inriktning för att komma åt de områden som företagen upplever som problematiska. Detta arbete har under senare år till betydande del handlat om den administrativa delen av regelbördan, men det finns även betydande finansiella och materiella regelkostnader som bör belysas och åtgärdas.

Med anledning av detta hålls detta seminarium där NNRs nya rapport Företagens totala regelkostnader presenteras av projektledare/sakkunnig Tomas Lööv. Rapporten är en uppföljning av en studie från år 2005, där NNR skattade de totala regelkostnaderna för sex olika företag. Därefter berättar företagarna Inga-Lill & Mikael Gilbertsson från Stjernsunds Gård och Anita Roll från Q-tema om hur deras regelbörda ser ut och hur de önskar att regelförenklingsarbetet ska utvecklas. På detta följer ett samtal mellan två riksdagsledamöter, Per Bolund (MP) och Maria Plass (M) och slutligen blir det en gemensam frågestund.

Tid: Onsdag 24 mars kl 09.30 – 11.00

Plats: Stockholm

Anmälan sker senast den 22 mars till: anmalan.riksdagen@mp.se

Dela den här sidan