Inför energiskattebefrielse för eldrivna bussar

Presenteras av Sveriges Bussföretag

Fordon drivna med el hyllas för att de är ett gott miljöval. Elbussar är ett av de trafikslag som anses vara framtidens kollektivtrafik. Tyvärr bromsas energieffektiviseringen upp eftersom energiskatten på elbussar är så hög.

Inte heller finns det en fungerande konkurrensneutralitet mellan trafikslagen inom kollektivtrafiken. Tåg och andra spårbundna färdmedel är idag befriade från energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt – oavsett om de drivs av el eller diesel. Biogas är helt befriat från skatt, men elbussarna beskattas fullt ut och får inte ens ansöka om återbetalning av erlagd energiskatt som en del andra.

Så, både för miljöns, för rättvisans och för konkurrensneutralitetens skull borde elbussar också få en energiskattebefrielse på 100 procent. Det skulle också sänka bussföretagens kostnader och ge dem möjlighet att investera i fler och bättre bussar som drivs miljövänligt. Något alla hade tjänat på!

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Inför energiskattebefrielse på 100 procent för elektriskt drivna bussar” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 8 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan