Ledare: Sätt näringsfriheten framför klåfingrigheten

”Det är inget gott betyg för en regering som både hunnit bli varm i kläderna och leverera ett par luftslott på frihetens planhalva: ett danstillstånd som avskaffades och ersattes med en anmälningsplikt, en gårdsförsäljningsreform med så många tillkommande hängslen och livremmar att svårigheterna vida överstiger möjligheterna – och så införandet av det så kallade ”Förenklingsrådet”.

Det senare är ett nytt beslutsorgan vid Tillväxtverket som med ett stöd på nätta tio miljoner kronor årligen ska göra underverk i ett land där 17 procent av landets företagare anser att det blivit krångligare att bedriva företag det senaste året och där 60 procent tror att det kommer bli ännu krångligare framöver – enligt en undersökning från Näringslivets Regelnämnd i mars 2024.”

Det skriver Karin Källström i en ledare i Hallands Nyheter.

Läs mer här.

Dela den här sidan