NNR Nyheter 4 2011

Full fart framåt!

Som vanligt när höstterminen börjar så blir det full fart på aktiviteterna. Detta gäller inte bara NNRs egna aktiviteter med många nedslag både i Sverige och internationellt, utan även i vår omvärld. Till exempel så har regeringen gjort några efterlängtade satsningar för att bredda sitt regelförenklingsarbete. Som en naturlig följd till detta hoppas vi på åtgärder såsom ”en väg in” och kortare handläggningstider, vilka öppnar för växande företag. Likaså förväntar vi oss en återkoppling av alla de förenklingsförslag som näringslivet lämnat in till regeringen.

Ytterligare en glädjande nyhet för att på sikt minska krånglet är också förstärkningen av Regelrådets mandat; ett välbehövligt och bra beslut! Vi på NNR önskar er läsare en skön, produktiv och krångelfri höst!

Jens Hedström

 


 

Regeringens nya insatser

Regeringen stärker och breddar sitt regelförenklingsarbete med några nya satsningar. Där ingår bland annat 0,5 miljoner till Tillväxtanalys som ska ta fram ett beräkningsstöd för företagens indirekta, finansiella och åtgärdskostnader som följer av ett regleringsförslag. Länsstyrelserna får 13, 6 miljoner för att genomföra insatser för att förenkla för företagen på länsnivå. En ökad transparens i ärendehandläggningen och kortare handläggningstider som bedöms särskilt viktiga för företagen ska prioriteras. Tillväxtverket får 6,8 miljoner för att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå med fokus på det som företagen upplever som mest angeläget. Läs mer om regeringens insatser här:

Tillväxtverket och Länsstyrelsen
Tillväxtanalys

 


 

Initiativ i Europaparlamentet

Den 14 september beslutade Europaparlamentet att ta ett rejält kliv i det egna arbetet med regelförbättringar för europeiska företag. Rapporten Report on Better Legislation, Subsidiarity and Proportionality and Smart Regulation (2011/2029(INI)) antogs. Föredragande var Sajjad Karim, Committee on Legal Affairs. Rapporten som har ett brett stöd i hela parlamentet innebär att EP tar ett större eget ansvar i regel
förbättringsarbetet och att de nu även blir tydligare mot såväl rådet som kommissionen i frågan.

Läs mer om detta här.

 


 

Regelrådets mandat

Regeringen har nu beslutat om ett tilläggsdirektiv som ger Regelrådet utökade ansvarsområden. De får vidgat mandat när det gäller kommittéväsendet. Därutöver ska Regelrådet stötta regeringskansliet när det gäller nya regleringar som härrör från EU.

Läs mer på Regelrådets hemsida.

 


 

Politikerintervjuer

Ni har ju säkert läst intervjuerna av de politiska partiernas företrädare på NNRs hemsida, där alla utom (S) har svarat på hur de avser arbeta med regelförenklingsfrågorna under mandatperioden. 

För överskådlighetens skull finns nu sammanfattningar av svaren på en A4-sida här.

 


 

EU-symposium i Bryssel

Den 20 oktober arrangerar BusinessEurope tillsammans med CER för andra året i rad ett symposium om ”Devising Smart Regulation in the EU”. Syftet är att samla ledande företrädare från EUs institutioner tillsammans med näringslivets representanter och diskutera hur vi skapar smarta regleringar som är kostnadseffektiva lösningar på tydliga problem, samt nyttan med öppna och effektiva konsultationer med det berörda näringslivet. NNR medverkar även denna gång.

Mer information kommer.

 


 

Regelförenklingsarbetet i Storbritannien

NNR och representanter för Regelrådet har nyligen besökt Storbritannien för att lära sig det senaste regelförenklingsarbetet, bl a deras regelkostnadstak för företagen.

Läs mer om detta här.

 


 

 

Kalendarium (NNR)

Läs gärna om NNRs kommande aktiviteter i vårt kalendarium. 

 


Ladda ner hela nyhetsbrevet som printbar PDF här.

Dela den här sidan