NNR Nyheter 4 2013

Augusti 2013

Regeringens förbättringar i budgeten, kommunal regelförbättring och EU-kommissionens sista förslag

Efter en härlig sommar, vars värme ju fortfarande dröjer sig kvar, har höstens aktiviteter redan satt full fart. Snart presenterar alliansregeringen sin sista budget innan valet och då ska vi bland annat få veta hur det har gått med målsättningen att sänka företagens administrativa regelkostnader. Samtidigt förväntar vi oss fler regelförbättrande insatser för att minska företagens totala regelbörda i budgetpropositionen. Viktiga beslut för att få fart på svenska företag.

Under hösten åker NNR ut på turné i landet. Vi ska besöka de allra flesta länen för att berätta om våra resultat i kommunprojektet. Har handläggningstiderna ökat eller minskat sen förra granskningen? Är avgifterna högre eller lägre? Finns det ”en väg in” för företagen och utför kommunerna den tillsyn som de tar betalt för? Detta och mer ska vi berätta om och resultaten kommer att finnas på vår hemsida framgent.

I Bryssel lägger den sittande EU-kommissionen in den sista växeln för genomföra regelförbättringar för företagen, högst prioriterade är reglerna inom "Top 10 most burdensome for Business".

Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR



Välkomna reformer från näringsministern

På DI Debatt 30 augusti presenterar näringsminister Annie Lööf fem åtgärder som förenklar för företagen; stoppat krav på månadsuppgifter, förenklad hantering av importmomsen, redovisning med rak kontantmetod, frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokal och samordning av moms- och inkomstdeklarationen för småföretag.

– Annie Lööf presenterar fem konkreta åtgärder som innebär antingen sänkta regelkostnader, förbättrad likviditet eller att det helt enkelt undviker att öka bördan för företagen. Det är glädjande att kunna bocka av förslag från företagens egen önskelista – förslag som dessutom stärker konkurrenskraften, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.



PM om bättre regelförslag och Regelrådets framtida roll

Regelrådet har nu verkat i 4 år och deras insatser och roll utvärderas. NNR anser att Regelrådets granskande funktion är viktig och bör permanentas, men samtidigt behöver dess roll och mandat bli tydligare och starkare. Dessutom finns det ett generellt behov av att förbättra konsekvensanalyserna. I en promemoria som skickats till stats-, närings- och finansministern har vi utvecklat vårt resonemang och våra förslag kring detta.

Promemorian finns att läsa här.



Kommunprojektet åker på turné

NNR har det senaste året granskat och analyserat kommunernas regeltillämpning, något som vi nämnt i tidigare nyhetsbrev och som det berättats om i bl a Sveriges Radio, Dagens Industri och Dagens Samhälle. Samtliga kommuner har fått svara på en enkät som berört fem olika områden (företagslots, miljötillstånd, livsmedelstillstånd, serveringstillstånd samt bygglov). Resultaten har sammanställts i rapporter och nu åker vi ut för att presentera dessa runt om i landet. Efter sommarens påminnelser har NNR fått svar från 70-80 procent av landets alla kommuner. Turnéschemat finns nedan samt här – välkommen till våra möten om du är intresserad!

Kalendarium – Länsbesöken

September                                                                
3 Malmö              
4 Karlskrona       
9 Kalmar, Växjö
10 Jönköping, Linköping               
16 Umeå
17 Luleå
18 Sundsvall, Härnösand              
19 Gävle, Falun
20 Östersund

Oktober
2 Örebro, Västerås
3 Uppsala, Stockholm                 
7 Halmstad                                      
8 Göteborg, Trollhättan
9 Skövde                                          
10 Karlstad



EU fortsätter förenklingsarbetet

Under den svenska semestern har EU-kommissionen avslutat sin senaste genomgång av EU-acquin i sitt sökande av pågående och nya förenklingsförslag. Dels har en genomgång gjorts av de regelverk som företagen anser är de "Top 10 most burdensome" och dels en genomgång av samtliga områden för hitta förenklingsförslag. Med underlag från dessa förslag och synpunkter från berört näringsliv ska sedan EUs toppmöte i oktober år 2013 fatta beslut om hur företagens totala regelbörda ska minskas, allt för att få fart på företagen och jobben i Europa.

Bilaga 1
Bilaga 2



Kontakta NNR

Näringslivets Hus, Storgatan 19,
Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90
Mediakontakt: 070-552 99 46

Ansvarig utgivare:
Jens Hedström, VD, NNR
E-post: info@nnr.se
Hemsida: www.nnr.se

Redaktör: Susanne Ydstedt
Scantech Strategy Advisors
E-post: susanne@scantechab.se


Ladda ner hela nyhetsbrevet som printbar PDF här.

Dela den här sidan