Presskommentar 2013-08-30: Välkomna reformer från näringsministern

På DI Debatt 30 augusti presenterar näringsminister Annie Lööf fem
åtgärder som förenklar för företagen; stoppat krav på månadsuppgifter,
förenklad hantering av importmomsen, redovisning med rak kontantmetod,
frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokal och
samordning av moms- och inkomstdeklarationen för småföretag.

– Annie Lööf presenterar fem konkreta åtgärder som innebär antingen
sänkta regelkostnader, förbättrad likviditet eller att det helt enkelt
undviker att öka bördan för företagen. Det är glädjande att kunna bocka
av förslag från företagens egen önskelista – förslag som dessutom
stärker konkurrenskraften, säger Jens Hedström, VD Näringslivets
Regelnämnd, NNR.

Dela den här sidan