Regelrådets framtida roll samt behovet av förbättrade konsekvensanalyser

NNRs promemoria beträffande frågan om Regelrådets framtida roll och behovet av fördjupade åtgärder för att förbättra konsekvensanalyserna i det svenska regelgivningsarbetet har skickats till statsministern, med kopia till finans- respektive näringsministern.

Promemorian finns att läsa här.

Dela den här sidan