NNR stödjer utredningsförslag om en väg in för företagens uppgiftslämnande

Remisstiden för att lämna synpunkter på uppgiftslämnarutredningens förslag om företagens uppgiftslämnande har gått ut. NNR stödjer i huvudsak utredningens förslag men anser att den tilltänkta myndigheten eller organisationen med uppgift att ansvara för samordningen av uppgiftslämnandet måste få större befogenheter gentemot myndigheter som kräver in uppgifter från företagen.

Läs NNRs remissvar här

Dela den här sidan