NNRs möte med statssekreterare Ulf Perbo

NNR träffade statssekreterare Ulf Perbo, socialdepartementet, med ansvar för boende och byggande, länsstyrelser och statlig förvaltning för att diskutera regelförenkling och regeltillämpning på kommunal och regional nivå.

NNR redogjorde för sin kommunundersökning om handläggningstider och tillsynsavgifter samt vikten av att regeltillämpningen blir likformig bland landets kommuner och länsstyrelser. Perbo menade att detta är en viktig fråga för departementet och att såväl kommuner som länsstyrelser framförallt måste bli bättre på att ge företagen besked om vad de kan 

förvänta sig när det gäller handläggningstiden för ett ärende. När det gäller departementets eget ansvarsområde, plan och byggfrågor, efterlyses goda exempel på kommuner som jobbat aktivt med dessa frågor.

Dela den här sidan