Fakta om regler i Sverige – ny, uppdaterad version

Visste du att 89 procent av kommunerna tar ut en årlig tillsynsavgift för miljötillsyn av biltvättar trots att tillsynen i många kommuner sker mer sällan än varje år, enligt NNRs kommunenkät? Visste du också att av 171 granskade förslag så har Regelrådet avstyrkt 44 procent av förslagen och underkänt 60 procent av konsekvensutredningarna?

Att enligt Tillväxtanalys forskning så ger de indirekta effekterna av en hög regelbörda en sämre tillväxt, bland annat på grund av uteblivna investeringar? Allt detta och mer därtill finns att läsa i Näringslivets Regelnämnds nya och uppdaterade Fakta om regler i Sverige 2011, som finns i en PDF, som kan vara praktisk att skriva ut och ha med sig.

Dela den här sidan