NNR leder BIAC- kommitté i möte med OECD

NNR leder BIAC-gruppen som den 10 juni träffade OECDs sekretariat för att diskutera OECDs nya rekommendationer för hur nya regler blir till och avskaffas; så kallad regelreformering.

– Det finns ett stort intresse för näringslivets erfarenheter och förslag. Flera länder inom OECD såsom USA, Australien, Kanada, Nederländerna och UK ser regelreformering som ett sätt att skapa bättre förutsättningar för företag att växa. NNR leder näringslivets arbete att ta tillvara företagens intresse i detta arbete. Sverige bör använda sitt intresse för dessa viktiga frågor och lära av andra, konstaterar Jens Hedström, ordförande för BIAC Governance Committee.

BIACs position går att läsa på www.biac.org.

Dela den här sidan