NNR Nyheter 3 2011

I Storbritannien, Danmark, Tyskland och Nederländerna så tas nästa steg i att förbättra för företag och allt fler åtgärder genomförs. Här i Sverige så anser förvisso de allra flesta politiker att regelförenkling är viktigt, men på åtgärdssidan väntar Sveriges företagare otåligt på det nya förenklingsprogrammet. Ju längre det dröjer desto mer omfattande åtgärder krävs av regeringen. Däremot så har statsminister Fredrik Reinfeldt börjat engagera sig i den delen av regelbördan som härrör från EU-lagstiftning.
Detta är bra, men även svenska företag behöver stärka sin konkurrenskraft och få bättre villkor. Därför ser vi fram emot att Reinfeldt och hans regering tar tag i att minska företagens regelkostnader även hemma i Sverige. Vågar vi hoppas på ett antal konkreta och rejäla åtgärder nu eller kommer de kanske till hösten..?

Med önskan om en skön och krångelfri sommar! 

Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR

 


 

Regelförbättring för tillväxt, tillväxtföretagande och tillväxthinder i Sverige år 2011

– Vill vi ha en ökad tillväxt i Sverige är det dags att börja prioritera arbetet med regelförbättring. Det behövs ett bredare perspektiv så att arbetet även omfattar företagens totala regelkostnader. Så inledde Näringslivets Regelnämnds VD Jens Hedström seminariet Regelförbättring för tillväxt, tillväxtföretagande och tillväxthinder i Sverige år 2011 som ägde rum i Stockholm den 20 maj.
 


 
På seminariet deltog förutom Hedström, även Dan Hjalmarsson, GD Tillväxtanalys, Henrik von Sydow (M) ordförande i Skatteutskottet, Näringsdepartementets departementsråd Inga Thoresson-Hallgren och Ulrik Wehtje, styrelse-ordförande i BBAB Media.
 
Läs mer om seminariet här.

 


 

Reinfeldt vill se mer regelförenkling i EU

Statsminister Fredrik Reinfeldt har tillsammans med åtta andra europeiska regeringschefer skrivit ett brev till EU-kommissionens president Barroso och Europarådets president Van Rompuy. I brevet, som föreslår några konkreta åtgärder för att öka tillväxten i EU, finns regelförenkling för företag med som en av de allra viktigaste delarna. Ett bra initiativ från regeringscheferna – nu hoppas vi på samma entusiasm för regelförbättringsarbetet hemmavid. Läs brevet här.

 


 

Skatter och avgifter största tillväxthindret för företag

En ny undersökning från SKOP som NNR beställt visar tydligt att skatter och avgifter är det största hindret mot tillväxt enligt företagen själva. Hela 58 procent av de tillfrågade företagen anser att detta är den viktigaste offentliga åtgärden som kan göras för att deras företag ska kunna växa. Därefter kommer arbetsrättsliga regler, såsom LAS, vilket 18 procent anser vara det viktigaste. Läs mer om undersökningen här.

 


 

Nya filmer på nnr.se: Företagare om regelbörda som tillväxthinder

Se de fyra nya filmerna där företagarna Maud Spencer, Bertil Wahlström, Ulrik Wehtje och Uno Petersson berättar om vilka regler de upplever som mest tillväxthindrande. Filmerna hittar du här.

 


 

Fickfakta

Visste du att 73 % av de tillfrågade företagen anger att de inte upplevt några förenklingar det senaste året och 26 % av företagen anser att regelbördan ökat? Visste du även att 89 % av kommunerna tar ut årlig avgift på miljöområdet fastän de inte gör årlig tillsyn? Om ej så finns detta och mer därtill att läsa i NNRs uppdaterade version av de uppskattade fickfakta. Fickfakta hittar du här

 


 

Kommuner vill skapa bättre villkor för företagen

Som vi tidigare berättat så genomför NNR en seminarieturné bland landets kommuner och regioner för att presentera resultaten i projektet om regelförenkling på kommunal nivå. Fram till dags dato har NNR genomfört besök i Jämtland, Skåne, Norrbotten, Halland, Södermanland, Västerbotten samt Örebro och besöken fortsätter under hösten. Vid besöken presenterar NNR kommunernas resultat länsvis och jämför med resultatet för hela landet.

Det viktigaste med besöken är att skapa en konstruktiv diskussion kring betydelsen av korta handläggningstider och servicegarantier samt rimliga avgiftsnivåer i kommunerna, säger Andrea Femrell, NNR. Läs mer här.

 


 

Kalendarium (NNR)

Läs gärna om NNRs kommande aktiviteter i vårt kalendarium. 

Dela den här sidan