NNR välkomnar ny utredning om enklare och kortare processer för miljötillstånd

Idag offentliggjordes att regeringen tillsätter en ny utredning om förkortade och förenklade tillståndsprocesser enligt miljöbalken.

Utredningen ska ta ett helhetsgrepp om den svenska miljöprövningen enligt miljöbalken. Miljötillståndsprocesserna behöver enligt regeringen förenklas och förkortas genom att göra prövningen mer flexibel, effektiv och förutsebar.

Näringslivet Regelnämnd (NNR) välkomnar förstås utredningen och hoppas på ett brett och förutsättningslöst arbete.

– Just regler och tillståndsprövningar på miljöområdet brukar komma högt på listan över de områden som NNRs medlemmar upplever som krångligast och mest begränsande. Regeringen har rätt i att processerna behöver ses över för att säkra den gröna omställningen, men också för att säkra Sveriges konkurrenskraft och ekonomiska utveckling, säger Andrea Femrell, VD på NNR.

Den utredning som regeringen nu har tillsatt ska fokusera på fyra områden:

  1. Det svenska genomförandet av EU-rätten på miljöområdet och hur det svenska regelverket kan förändras för att Sverige inte ska ställa omotiverat höga krav i förhållande till vad EU-rätten kräver.
  2. Hur tillståndsprövningen kan delas upp så att den som behöver ett miljötillstånd för sin verksamhet kan få tidigare besked än i dag om lämpligheten av en viss verksamhet på en viss plats.
  3. Hur myndigheterna ska kunna bidra så effektivt som möjligt till en optimerad miljötillståndsprocess.
  4. Hur den totala tiden för prövning kan förkortas. Utredaren ska i den delen bland annat överväga om det ska ställas högre krav för att ett beslut eller en dom ska kunna prövas av fler prövningsinstanser än en.

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag den 15 december 2024, med målet att förändringar i tillståndsprocessen ska kunna ske redan under innevarande mandatperiod.

– Det är särskilt glädjande att regeringen avser kunna påbörja det faktiska regelförbättringsarbetet under mandatperioden. Krångliga och långsamma tillståndsprocesser har länge varit en bromskloss för företagens utveckling. Processerna behöver därför förändras och effektiviseras så snart som möjligt. NNR och NNRs medlemmar står naturligtvis redo att bidra med vår samlande kompetens, säger Andrea Femrell.

Läs mer på Näringsdepartementets hemsida.

Dela den här sidan