NNR välkomnar regeringens besked om att hotelltillståndet tas bort

Regeringen remitterade i fredags ett förslag om att avskaffa kravet på tillstånd för att driva hotell- eller pensionatverksamhet. Förslaget innebär betydelsefulla minskningar av regelkostnaderna för hotell- och pensionatsföretagare.

Enligt nuvarande regler måste företag ansöka om tillstånd hos Polismyndigheten om de vill driva hotell- eller pensionatverksamhet. Om tillstånd saknas kan företaget beläggas med böter, och till och med förlora tillståndet.

Enligt det nya förslaget tas kravet på tillstånd bort, vilket stärker näringsfriheten. I stället ska företagen bara behöva göra en enkel och kostnadsfri anmälan om man vill driva hotell eller pensionat. Det minskar regelkostnaderna för företagen i fråga, eftersom de inte längre behöver betala en ansökningsavgift eller lägga värdefull arbetstid på att fylla i betungande ansökningar. Sammanlagt uppskattas regelkostnaderna av regeringen minska med cirka 97 % för runt 3000 berörda hotell- och pensionatföretag.

Frågan om hotelltillståndets avskaffande är ett av många regelförbättringsförslag som NNR och dess medlemmar lyft under ett flertal år, och är ett av näringslivets 105 förslag till regelförbättringar i Sverige.

– Det är välkommet att regeringen nu slopar hotelltillståndet och avskaffar ytterligare en av de regler som NNRs medlemmar har pekat ut som särskilt onödiga, otidsenliga och betungande. Det är viktigt att regler kontinuerligt utvärderas, och avskaffas när de inte längre fyller sitt syfte. Förhoppningsvis är detta en av många daterade regelverk som regeringen nu omprövar, för att underlätta för företagen och stärka svensk konkurrenskraft, säger NNRs VD Andrea Femrell.

Läs mer om näringslivets 105 förslag till regelförbättringar här.

Dela den här sidan