NNR i Europaparlamentet 6 oktober

Regelförenklingsarbetet för företag diskuterades mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och näringslivet. MEP Barbara Weiler, rapportör i parlamentets juridiska utskott, krävde att EU-kommissionens konsekvensutredningar till nya förslag måste bli bättre.

– Det måste bli fler utvärderingar av befintlig lagstiftning och kostnaderna måste redovisas. Vi måste överväga att lägga ut utredningarna på externa aktörer. Dessa frågor drivs av parlamentets båda utskott för inre marknaden och juridiska frågor sade Barbara Weiler, som också var självkritisk till att de förslag som parlamentet själv lägger till inte konsekvensutreds alls.
( Se vidare www.barbara-weiler.de )

BusinessEurope stöttar EU-kommissionens ambitioner i det pågående regelförenklingsarbetet.

– Nästa steg är att bredda arbetet till att omfatta företagens alla regelkostnader i alla förslag till nya regler, säger Jens Hedström, VD för NNR och tillika ordförande för BusinessEuropes grupp för regelförenkling.

– Vidare måste det berörda näringslivet vara involverat i hela lagstiftningsprocessen, menade Jens Hedström. Vi behöver ett transparent system och fokus på förenklingar av de regler som företagen upplever som mest betungande.

Barbara Weiler och EU-kommissionens representant Genevieve Pons uppskattade NNRs sammanställning av lagstiftningsområden som är de mest kostsamma för företagen såsom miljö-, arbetsmiljö-, arbetsmarknads- och momslagstiftningen. Båda sade att de avsåg fokusera på detta.

– EUs nya regelförenklingsprogram ”Smart regulation” ska göra det enklare att driva företag i Europa sade Genevieve Pons, företrädare för kommissionen.

För att lyckas bättre med det pågående förenklingsarbetet inför Kommissionen nu en utvärdering i efterhand av genomförda förslag. Detaljer från Kommissionens framtida arbete kommer att presenteras 8 oktober (se ec.europa.eu).

Arrangör för seminariet var Sällskapet Politik Näringsliv Bryssel.

Dela den här sidan