NNR kommenterar EU-kommissionens regelförenklingspaket (Third Strategic Review of Better Regulation

Presskommentar 2009-01-29

”Den sittande EU-kommissionen har framgångsrikt gjort regelförenkling till en av de viktigaste politiska prioriteringarna för EU. I det arbetet har EU-kommissionen NNRs fulla stöd. De fyra delarna i kommissionens regelförenklingsprogram – det rullande förenklingsprogrammet, genomgången och uppstramningen av hela EUs acquis, arbetet med att minska företagens administrativa regelkostnader samt nya riktlinjer och intensifierat arbete med konsekvensanalyser – är viktiga var för sig och tillsammans ger de goda förutsättningar för minskat regelkrångel och minskade administrativa regelkostnader för företag i Europa.

NNR och våra medlemmar har bidragit med 27 förenklingsförslag till kommissionen, som uppger att den totalt mottagit 350 förslag från det europeiska näringslivet. Tyvärr har vi, och andra, inte fått tydlig information om vad som hänt med förslagen. Att sådan ges är mycket viktigt.

Att den här kommissionen redan har identifierat regelförenklingsaktiviteter som sträcker sig bortom 2009 bådar gott för att den nya kommissionen ska fortsätta att driva detta viktiga arbete. Emellertid, om regelförenklingsarbetet ska ge full effekt är det nödvändigt att EUs lagstiftande institutioner engagerar sig fullt ut i arbetet. Dessutom måste alla medlemsstater bidra genom effektivt genomförande av EU-lagstiftning på nationell nivå.”

För mer information kontakta
Jens Hedström, VD NNR
telefon 070-552 99 46
jens.hedstrom@nnr.se

Dela den här sidan