Viktigt bredda debatten om reglers effekter på företag

Det är ont om svensk forskning kring vilka effekter regler har på företag. Detta framkom på en workshop som Näringslivets Regelnämnd, NNR, höll på Småföretagardagarna i Örebro idag. Workshopen behandlade vad företagare och forskare anser om behovet och inriktningen på arbetet med regelförenkling. Deltog gjorde Jens Hedström och Tomas Lööv från NNR samt Nils Karlson, VD Ratio och Magnus Larsson, VD Expander Wireless Nordic AB.

I Ratios rapport ”Reglerna och företagandet”, konstateras bland annat att forskningen kring regelkostnader internationellt sett är betydligt mer omfattande än i Sverige. I den mån forskning bedrivs i Sverige har det gjorts ur ett statligt perspektiv och inte på företagsnivå.

Internationell forskning visar att det kan finnas samband mellan ökad regelbörda och minskat nyföretagande, minskad sysselsättning och minskad tillväxt hos företag. Däremot saknas det forskning och kunskap om hur mycket undermåligt utformade regler kostar svenska företag och svenska samhället i stort.

I Sverige handlar regelförenklingsdiskussionen ofta om företagens administrativa regelkostnader. Men effekterna på företagen är ofta mycket större än så.

– Forskningen kan göra en betydelsefull insats genom att belysa vilka regler som direkt och indirekt har mest positiv eller negativ effekt på svenska företag. Mer forskning på universitet och högskolor om reglers effekter på företagen, skulle helt enkelt ge ett bättre regelverk, säger Jens Hedström, VD NNR.

Ladda ner Ratios rapport: Reglerna och företagandet .

För mer information kontakta
Jens Hedström, VD NNR
telefon 070-552 99 46
jens.hedstrom@nnr.se

Dela den här sidan